ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U DOM

Zahtjev za smještaj u Dom podnosi se isključivo Centru za socijalnu skrb na području kojega osoba koja podnosi zahtjev ima prijavljeno prebivalište.

Dokumenti potrebni za prijam u Dom:


1.
Zahtjev (Centra za socijalnu skrb)
2.
Socijalna anamneza (Centra za socijalnu skrb)
3.
Medicinska dokumentacija
4.
Preslika domovnice
5.
Preslika rodnog lista
6.
Preslika osobne iskaznice
7.
Preslika zdravstvene iskaznice
8.
Preslika kartice dopunskog zdravstvenog osiguranja
9.
Preslika zadnjeg odreska od mirovine
10.
Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom