USTROJ DOMARad Doma obavlja se u dva odijela i dvije grupe poslova:

1. Ravnatelj
2. Poslovi socijalnog rada i radne terapije
3. Računovodstveno-administrativni poslovi
4. Odjel pojačane njege i brige o zdravlju
5. Odjel prehrane, pomoćno-tehničkih poslova i pomoći i njege u kući